Tuettu kotona kuntoutuminen

Tuemme veteraanien kotona selviytymistä kotityöpalveluiden, kotipalveluiden ja kotisairaanhoidon avulla. Edellä mainittujen palveluiden lisäksi veteraaneilla on mahdollisuus saada kauttamme myös kuntoutusta kotiin.

Kotiin tuodun kuntoutuspalvelun avulla tuemme asiakkaan kotona selviytymistä toimintakykyä ylläpitämällä ja asiakasta ohjaamalla, kannustamalla ja tukemalla niin, että asiakkaalla on mahdollisuus asua kotonaan virkeämpänä, toimeliaampana sekä fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti aktiivisempana.

Kotona tapahtuvasta kuntoutuksesta vastaa työpari, jonka muodostaa kuntoutuksen tukihenkilö ja fysioterapeutti tai toimintaterapeutti. Kotikuntoutuksen toteuttaa tukihenkilö, joka on suorittanut sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (lähihoitaja, kuntohoitaja tai vastaava tutkinto).
 
Käynneillä otetaan huomioon asiakkaan terveydentila, selviytyminen päivittäisissä toimissa, fyysinen toimintakyky, mieliala, muistitoiminnot, sosiaalinen osallistuminen ja verkosto, käytössä olevat palvelut, liikkumisen apuvälineet, asunnon muutostöiden tarve, asuinympäristö liikkumisen kannalta ja kaatumisriski.
 
Kotona kuntoutumisen toteutamme Valtionkonttorin ”Tuetun kotona kuntoutumisen malli ikäihmisille” mukaisesti. Täytämme Valtionkonttorin laatuvaatimukset Sotainvalidien tuetun kotikuntoutuksen mallista.           
 
Autamme ja ohjaamme mielellämme. Kysy lisää:

Vetrea Mikkeli
Yksikön päällikkö
Minna Parkkinen
Puh. 040 136 1280
minna.parkkinen@vetrea.fi

Vastaava sairaanhoitaja
Puh. 040 136 1282