Avustajapalvelut

Oletko oikeutettu henkilökohtaiseen apuun?

Vammaisella on oikeus henkilökohtaiseen apuun, jos hän omasta mielestään sitä tarvitsee (ns. subjektiivinen oikeus). Apu on vammaiselle maksutonta. Henkilökohtainen avustaja on itsenäisen elämän mahdollistaja vammaiselle henkilölle. Henkilökohtainen avustaja antaa apua arkeen liittyvissä toimissa. Palvelu on esimerkiksi tukea päivittäisissä toimissa, apua henkilökohtaisen hygienian hoidossa, ruoan valmistuksessa, ruokailussa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Henkilökohtaisen avun myöntää henkilön hakemuksesta asuinkunnan sosiaalityöntekijä erillisellä päätöksellä. Hakemus on kirjallinen.

Voit hankkia palvelun meiltä myös palvelusetelillä niillä paikkakunnilla, joilla palveluseteli on käytössä.

Avustajapalveluita voivat saada myös iäkkäät ja pitkäaikaissairaat.