Saattohoitoa kotona

Saattohoidolla tarkoitetaan parantumattomasti sairaan ihmisen elämän loppuvaiheen oireenmukaista hoitoa, silloin kun kuoleman odotetaan tapahtuvan lähipäivien tai -viikkojen aikana. Saattohoidon tarkoituksena on tukea ja hoitaa yksilöllisesti kuolevaa ihmistä ja hänen läheisiään parhaalla mahdollisella tavalla inhimillisiä arvoja kunnioittaen. Saattohoidossa kuolevalla ja hänen läheisillään on mahdollisuus valmistautua lähestyvään kuolemaan.

Päätöksen parantavien hoitojen lopettamisesta tekee lääkäri yhdessä vaikeasti sairaan asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Saattohoidon toteuttaminen kotona suunnitellaan yhdessä asiakkaan, lääkärin, kotisairaanhoitajan, läheisen ja muiden hoitoon osallistuvien kanssa.

Kotisaattohoito voi olla joko yksittäisiä tavanomaista tiheämmin toteutettuja käyntejä asiakkaan luona tai ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa asiakkaan kodissa. Tällöin huolehdimme kokonaisvaltaisesti asiakkaan perustarpeista sekä sairaanhoidosta. Omaiset ja ystävät voivat osallistua halutessaan läheisensä hoitoon.

Kotikuntansa kotisairaanhoidon kautta asiakkaalla on mahdollisuus saada kotiinsa apuvälineitä, autamme tarvittaessa niiden hankkimisessa. Sairaanhoitajamme pystyvät toteuttamaan kotihoidossa myös suonensisäisen lääkityksen ja nesteytyksen.

Saattohoitoa voidaan toteuttaa toiveidenne mukaisesti myös palvelutaloissamme.

Vastaamme mielellämme saattohoitoon liittyviin kysymyksiin ja autamme saattohoidon järjestelyissä.