Kotikuntoutus

Kotihoidosta kotikuntoutukseen

Tavoitteena on kotona asumisen, elämänlaadun ja elämänhallinnan tukeminen.

Palvelu on tarkoitettu sinulle,
  • joka olet juuri miettimässä kotiavun tarvetta selviytyäksesi päivittäisistä toimistasi.
  • jonka kotihoidon tarve on lisääntynyt.
  • joka olet juuri kotiutunut sairaalasta ja tarvitset kuntoutusta ja apua kotiin.
  • joka tarvitset tukea omaishoitajana toimiessasi – ohjaus ergonomiassa, apuvälineiden käytössä sekä oman terveyden ja jaksamisen huomioimisessa.  
  • joka haluat kuntoutuspalvelua kotiin.
Kotikuntoutus on ennaltaehkäisevää kotiympäristössä tapahtuvaa kuntoutusta yhteistyössä sinun ja omaistesi sekä kotipalveluhenkilökunnan kanssa. Se on uusi tapa, joka täydentää tai korvaa perinteisen kotihoidon.  Kotikuntoutuksen toteutus on itsenäisen selviytymisen tukemista, arjen toimintojen harjoittelua ja sinulle merkityksellisten asioiden tekemistä.

Kotikuntoutus suunnitellaan yksilöllisten tarpeidesi mukaan ja sitä toteuttavat eri ammattialojen asiantuntijat kuten fysioterapeutit, lähihoitajat ja sairaanhoitajat. Tarvittaessa kotikuntoutukseesi liitetään terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä mittauksia ja testejä kuten verenpaineen tai verensokerin mittaaminen, muistitesti, tasapainotesti jne.

Kotikuntoutuksen alussa sinulle tehdään alkuarviointi, jonka pohjalta asetetaan yksilölliset tavoitteet, suunnitellaan toteutusaikataulu sekä sisältö. Tavoitteiden saavuttamista seurataan koko kotikuntoutuksen ajan ja lopussa tehdään loppuarviointi.
 
Kotikuntoutusta myös silloin, kun toimintakyvyssäsi on ongelmia – lue lisää