Lämmöllä ja kunnioituksella

Vetrealle sotainvalidien ja veteraanien elämän ehtoon helpottaminen on kunniatehtävä. Hoidon ja kuntoutuksen lisäksi palvelumme tuovat virkistystä myös henkiseen jaksamiseen. Vetreassa veteraanin on mahdollista solmia tärkeitä sosiaalisia kontakteja ja tavata muita saman elämänkohtalon kokeneita.

Sotainvalidien pysyvä ja määräaikainen laitoshoito sekä päiväsairaanhoito

Laitoshoidon avulla tuetaan ja edistetään asiakkaan hyvinvointia, turvallisuutta ja hyvää elämänlaatua. Hoidossa korostuu asiakkaan itsenäisyys, yksilöllisyys, arvokkuus ja yksityisyys. Määräaikaisen ja jaksottaisen laitoshoidon tavoitteena on tukea kotona pärjäämistä.

Päiväsairaanhoidossa hoitotyön toiminta-alueet ovat terveyttä ylläpitävä ja edistävä, sairauksia ehkäisevä ja korjaava sekä kuntouttava hoitotyö. Yksilöllistä hoitotyön suunnitelmaa toteutetaan hoitotyön keinoin.

Laitoshoitoasiakkaalla tarkoitetaan vähintään 20 %:n sotainvalidia, jolla on mahdollisuus päästä pysyvään, määräaikaiseen ja jaksottaiseen laitoshuoltoon tai päiväsairaanhoitoon, jos hän ei terveydentilan heikentymisen vuoksi selviydy kotona tai tarvitsee ajoittaista tukea kotona selviytymiseen.

Paikkakunnat joilla Vetrea tarjoaa hoivapalveluita veteraaneille: Iisalmi, Siilinjärvi, Joensuu

Sotainvalidien neuvontapalvelu

Sotainvalidien neuvontapalvelun tarkoituksena on opastaa, auttaa ja tukea sotainvalideja sekä heidän puolisojaan ja leskiään ratkaisemaan oma elämäntilanteensa siten, että he voivat selviytyä kotonaan mahdollisimman pitkään.

Neuvontapalvelun työntekijät avustavat sotilasvammalain mukaisen korvausturvan ajan tasalla pitämisessä, etuisuuksien hakemisessa, tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisessä sekä apuvälinehankinnoissa. Tämä tapahtuu yhteistyössä omaisten, sotainvalidiosastojen, Valtiokonttorin sekä tarvittaessa kunkin paikkakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon ja muiden sidosryhmien kanssa. Asunnon muutostöiden osalta tehdään yhteistyötä Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojan kanssa. Neuvontapalvelu auttaa kuntoutushakemusten tekemisessä myös veteraaneja puolisoineen sekä lottia.

Lue lisää

Neuvontapalveluun kuuluvat sotainvalidiosastot:
Iisalmi (Sukeva) · Juankoski (Säyneinen) · Kaavi · Keitele · Kiuruvesi · Kuopio (Karttula) · Lapinlahti · Leppävirta · Maaninka · Muuruvesi · Nilsiä · Pielavesi · Pyhäjärvi · Rautalampi · Rautavaara · Siilinjärvi · Sonkajärvi · Suonenjoki · Tervo · Tuusniemi · Varpaisjärvi · Vehmersalmi · Vesanto · Vieremä.
Heinävesi · Ilomantsi · Joensuu · Juuka · Kitee · Kontiolahti · Lieksa · Liperi · Nurmes · Outokumpu · Polvijärvi · Rääkkylä · Tohmajärvi · Valtimo

Sotainvalidin yleisen terveydentilan tarkastus

Yleinen terveydentilan tarkastus on lääkärin suorittama sotainvalidin kokonaisterveydentilan tarkastus, joka sisältää määritellyt tutkimukset. Valtiokonttori kustantaa sen vuosittain vähintään 10 %:n sotainvalidille.

Sotainvalidille voidaan varata erikoistutkimusaika silloin, kun tarvitaan selvitys jonkun uuden oireen tai epäillyn sairauden tutkimiseksi. Edellytyksenä erikoistutkimukseen on vähintään 10 % työkyvyttömyysaste ja tutkimusta varten tarvitaan lääkärin lähete tai tutkimusmääräys. Tutkimukseen haetaan etukäteen maksusitoumus Valtiokonttorilta.

Sotainvalidien laitos-, päivä- ja avokuntoutus

Valtiokonttori kustantaa sotainvalidien, heidän puolisoidensa, sotaleskien ja sotainvalidien leskien sekä Suomen sotiin liittyvissä tehtävissä palvelleiden henkilöiden kuntoutuksen lakiin ja asetuksiin perustuen. Sotainvalidi voi jakaa kuntoutusjaksonsa aviopuolisonsa kanssa.

Kuntoutujan päiväohjelma on Valtiokonttorin laatuvaatimusten mukainen. Se koostuu fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn edistämisestä sekä tukemisesta niin, että kuntoutuja pystyy selviytymään kotonaan omatoimisesti tai tuettuna mahdollisimman pitkään.

Veteraanien laitos-, päivä- ja avokuntoutus

Kuntoutusta voivat saada ne veteraanit, joilla on rintamatunnus. Rintamaveteraani on oikeutettu kuntoutukseen joka vuosi. Rintamaveteraanin aviopuoliso voi hakea laitoskuntoutusta samanaikaisesti rintamaveteraanin kanssa, jonka tarpeen arvioi lähettävä taho. Kuntoutuksen kustantaa valtio, mutta myöntämisestä päättää oma kunta. Kuntoutusta haetaan oman paikkakunnan terveyskeskuksen kautta. Lotat ja pikkulotat hakeutuvat kuntoutukseen Lotta Svärd Säätiön kautta hakemuslomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on selvitys lottana toimimisesta. 

Kuntoutushakemusten teossa avustavat neuvontapalvelun työntekijät.