YKSILÖLLINEN KUNTOUTUS

Kun oma toimintakykysi heikkenee, tarvitset ammattilaisen auttavaa kättä ja innostavaa otetta. Vetrea pitää huolta siitä, että saat kaiken tarvitsemasi avun; kuntoutuspalvelumme toteutetaan lääkärin, hoitajien, terapeuttien ja erityistyöntekijöiden sekä vapaa-ajanohjaajien moniammatillisena yhteistyönä.

Teemme kanssasi yksilöllisen ja tavoitteellisen kuntoutussuunnitelman. Koostuupa se laitos-, päivä- tai avokuntoutuksesta, meistä saat tukijoukon, joka kannustaa ja ohjaa sinua harjoitteisiin sekä mahdollisimman itsenäiseen toimintaan. Jokainen edistysaskeleesi on yhteinen ilomme!

Kuntoutukseen voit hakeutua myös omalla kustannuksella. Ota yhteyttä, niin suunnittelemme sinulle juuri sopivan kuntoutuksen!

>>Lataa esite

Neurologinen ja muu vaativa kuntoutus

Vaativa kuntoutus on tarpeen silloin, kun sinulla on vakava neurologinen tai tuki- ja liikuntaelinsairaus ja se aiheuttaa vaikeutta selviytyä arkipäivän toiminnoista.

Kuntoutus toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä—lääkärin, sairaanhoitajan, fysioterapeutin ja toimintaterapeutin moniammatillisena yhteistyönä. Tarvittaessa konsultoidaan sosiaalityöntekijää, ravitsemusterapeuttia, puheterapeuttia, psykologia tai neuropsykologia.

Kuntoutuksen tavoitteena on, että sinun toimintakykysi kohentuu ja elämänlaatu paranee. Autamme sinua löytämään motivaation ja voimavarat itsehoitoon ja niiden hyödyntämiseen kotona selviytymisen tukemiseksi.

Moniammatillinen työryhmä laatii sinulle kuntoutussuunnitelman ja seuraa kuntoutuksen etenemistä. Kuntoutumista edistävää hoitotyötä toteutetaan ympärivuorokautisesti.

Fysio- ja toimintaterapian tavoitteena on toiminnallisen harjoittelun avulla palauttaa toimintakykyäsi, esim. painokevennetyn kävelykuntoutuksen ja tehostetun käden kuntoutuksen keinoin.

Sinua kannustetaan omatoimiseen harjoitteluun ja sinulla on mahdollisuus osallistua monipuoliseen, ohjattuun vapaa-ajan toimintaan. Sinulle ja omaiselle annetaan tietoa sairaudesta, erilaisista vaihtoehdoista hoidon ja terapian suhteen sekä sosiaalietuuksista.

Ota yhteyttä, niin suunnittelemme sinulle juuri sopivan kuntoutuksen!

>>Lataa esite

Akuutin sairauden ja leikkauksien jälkeinen kuntoutus

Tehostettu kuntoutusjakso on tarpeen silloin, kun olet kotiutumassa sairaalasta tai terveyskeskuksen vuodeosastolta akuutin sairauden/leikkauksen jälkeen, etkä vielä ole kotikuntoinen.

Tavoitteena on toimintakyvyn parantuminen ja nopeamman kotiutumisen mahdollistuminen ja kotona selviytyminen sekä itsehoitoon ohjaaminen. Moniammatillinen työryhmä laatii sinulle kuntoutussuunnitelman ja seuraa kuntoutuksen etenemistä. Kuntoutumista edistävää hoitotyötä toteutetaan ympärivuorokautisesti.

Kohderyhmiä ovat:
  • sairaalasta jatkohoitoon siirtyvät lonkka- ja polviproteesileikatut, jotka eivät vielä pärjää kotona.
  • sydänleikkauksesta toipuvat, jotka eivät enää tarvitse erikoissairaanhoitoa, mutta tarvitsevat lisätukea kotiutuakseen.
Ota yhteyttä, niin suunnittelemme sinulle juuri sopivan kuntoutuksen!

>>Lataa esite

Toimintakykyä ylläpitävä kuntoutus

Iän karttuessa kuntoutuksella voidaan edistää ja tukea sinun toimintakykyäsi, omatoimisuutta ja elämänlaatua. Kuntoutuksessa huomioidaan kokonaisvaltaisesti terveydentilasi, elämäntilanteesi ja ympäristötekijät.

Moniammatillinen työryhmä laatii sinulle kuntoutussuunnitelman ja seuraa kuntoutuksen etenemistä. Kuntoutus sisältää mm. lääkärin tarkastuksen, fysioterapiaa, hoitoja, liikuntaryhmiä ja vesihoitoja.

Kuntoutus on tarpeen silloin,
  • kun haluat pysyä toimintakykyisenä.
  • kun sinulla on olemassa uhka toimintakyvyn heikkenemisestä.
  • kun halut virkistystä.
Ota yhteyttä, niin suunnittelemme sinulle juuri sopivan kuntoutuksen!
 

Kuntoutus kotona - kotikäynnit

Tavoitteena on kotona asumisen, elämänlaadun ja elämänhallinnan tukeminen.

Palvelu on tarkoitettu
  • sinulle, joka olet juuri miettimässä kotipalvelun tarvetta.
  • sinulle, jonka kotihoidon tarve on lisääntynyt tai lisääntymässä.
  • sinulle joka olet juuri kotiutunut sairaalasta ja tarvitset kuntoutusta ja apua kotiin.
  • sinulle, joka tarvitset tukea omaishoitajana toimiessasi.
  • sinulle, joka haluat palvelua kotiin.

Kotikuntoutus on ennaltaehkäisevää sinun kotiympäristössä tapahtuvaa kuntoutusta yhteistyössä sinun ja omaistesi sekä muun kotipalveluhenkilökunnan kanssa. Se on uusi tapa, joka täydentää tai korvaa perinteisen kotihoidon. Kotikuntoutuksen toteutus on itsenäisen selviytymisen tukemista, arjen toimintojen harjoittelua ja sinulle merkityksellisten asioiden tekemistä.

Kotikuntoutus suunnitellaan yksilöllisten tarpeidesi mukaan ja sitä toteuttavat eri ammattialojen asiantuntijat kuten fysioterapeutit, lähihoitajat ja sairaanhoitajat. Tarvittaessa kotikuntoutukseesi liitetään terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä mittauksia ja testejä kuten verenpaineen tai verensokerin mittaaminen, muistitesti, tasapainotesti jne.

Kotikuntoutuksen alussa sinulle tehdään alkuarviointi, jonka pohjalta asetetaan yksilölliset tavoitteet, suunnitellaan toteutusaikataulu sekä sisältö. Tavoitteiden saavuttamista seurataan koko kotikuntoutuksen ajan ja lopussa tehdään loppuarviointi.
 
(020) 7751 360