Vaativa lääkinnällinen moniammatillinen yksilökuntoutus

Vetrea järjestää Kelan vaativaa lääkinnällistä moniammatillista kuntoutusta neurologisella, tules/reuma – ja yleislinjalla henkilöille, joilla on vaikeuksia arjen toiminnoista suoriutumisessa ja osallistumisessa kotona, opiskelussa, työelämässä tai muissa elämäntilanteissa. Kuntoutuksen myöntäminen ei enää ole sidoksissa korotettuun vammaistukeen, vaan toimintakykyä tarkastellaan kokonaisuutena. Kuntoutuksessa huomioidaan aiempaa yksilöllisempi tarpeiden mukainen kuntoutuksen suunnittelu ja toteutus sekä sinun lähipiirin ja omaisten aktiivisuus.
 
Tarkoituksena on, että kuntoutuksen avulla pystyt tekemään työtä tai selviydyt arkielämän toiminnoista entistä paremmin sairaudesta tai vammasta huolimatta. Yhteistyötä tehdään sinulle tärkeiden toimijoiden kanssa esimerkiksi päiväkodin, koulun, palvelutalon ja henkilökohtaisen avustajan kanssa.
 
Kuntoutus toteutetaan laitos- tai avomuotoisena ja sen pituus perustuu kuntoutussuunnitelmaan. Kuntoutus kestää yleensä 18 arkipäivää. Omaisella on mahdollisuus osallistua kuntoutukseen 5 arkipäivää.

>>Lataa esite
 
Kun tarvitset kuntoutusta, ohjeet hakemiseen http://www.kela.fi/vaikeavammaisten-laakinnallinen-kuntoutus_nain-haet

Paikkakunnat joilla Vetrea tarjoaa vaativaa lääkinnällistä yksilökuntoutusta: Iisalmi, Joensuu
(020) 7751 360