Vaativa lääkinnällinen kuntoutus / avoterapiat

Kela järjestää ja rahoittaa vaativaa lääkinnällistä avoterapiaa alle 65-vuotiaille. Kuntoutuksen myöntäminen ei enää ole sidoksissa korotettuun vammaistukeen, vaan toimintakykyä tarkastellaan kokonaisuutena. Kuntoutushakemuksen liitteeksi tarvitset lääkärin B-lausunnon, josta ilmenee kuntoutussuunnitelma.

Kela on sopimuskumppanimme ja meillä on monipuolinen ja pitkäaikainen kokemus vaativasta kuntoutuksesta. Avoterapiamuotoina Iisalmessa fysio-, allas-, lymfa- ja toimintaterapia, Joensuussa fysio- ja allasterapia. Kuntoutus voidaan toteuttaa myös kotikäynteinä.

Yksilöterapioiden tavoitteena on auttaa sinua ja omaistasi löytämään omat voimavarat ja kyvyt sekä vaikuttaa teidän mahdollisuuksiin selviytyä arkipäivän tilanteissa parhaalla mahdollisella tavalla. Sinun kanssasi opetellaan sellaisia taitoja ja tehdään harjoitteita, joita hyödyntäen ja soveltaen voit itse tai lähiverkoston tuella vaikuttaa omaan toimintakykyysi. Saat valmiuksia ja rohkeutta osallistua elinympäristöön ja yhteiskuntaan mahdollisimman täysipainoisesti.

Palvelun sisältö suunnitellaan aina yhdessä kuntoutujan kanssa. Tavallisimmat hoitodiagnoosit ovat MS-tauti, Parkinsonin tauti, CP-vamma, selkäydinvammat, ALS, aivoverenkiertohäiriöt, aivovammat ja tules-reumasairaudet.

>>Lataa esite Iisalmi
>>Lataa esite Joensuu
 

Ohjeet hakemiseen http://www.kela.fi/vaikeavammaisten-laakinnallinen-kuntoutus_nain-haet

Ota yhteyttä, niin neuvomme ja ohjaamme sinua.