Ammatillinen kuntoutus

Ammatillinen kuntoutusselvitys

Sinulle voidaan tehdä ammatillinen kuntoutusselvitys Vetreassa, jos sairaus, vika tai vamma on aiheuttanut tai aiheuttaa työ- tai opiskelukykysi olennaisen heikentymisen lähivuosina. Ammatillisessa kuntoutusselvityksessä arvioidaan erityisesti ammatillisen mutta myös lääkinnällisen kuntoutuksen tarpeet. Ammatillisen kuntoutusselvityksen aikana sinulle laaditaan ammatillinen kuntoutussuunnitelma, jonka tarkoituksena on tukea sinua, jos tavoitteenasi on työelämässä jatkaminen, työelämään palaaminen tai sinne siirtyminen.

Ammatillinen kuntoutusselvitys toteutetaan avomuotoisesti Iisalmessa tai Joensuussa. Se kestää enintään 12 kuntoutuspäivää ja 1-3 seurantapäivää. Kokonaispituus määräytyy yksilöllisesti.

>>Lataa esite

Ohjeet hakemiseen http://www.kela.fi/selvitykset-ja-tutkimukset_nain-haet

Voit ottaa yhteyttä myös meihin, niin autamme ja ohjaamme sinua!
 

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus (TEAK)

Kuntoutus on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat tukea ammatinvalinnassa, urasuunnitelman teossa, alan soveltuvuuden varmistamisessa sekä työllistymisessä.
 
Tavoitteena on tukea yksilöllisesti kuntoutujan pääsyä koko- tai osa-aikaiseen palkkatyöhön avoimille työmarkkinoille.  Kuntoutujaa tuetaan tarpeen mukaan myös sijoittumaan koko- tai osa-aikaiseksi yrittäjäksi tai ammatinharjoittajaksi.
Vetrean työhönvalmentajat tarjoavat kuntoutuksen aikana tukea myös työnantajalle ja työyhteisölle.
 
Työkokeilu/työhönvalmennus Vetreassa tarkoittaa suurimmaksi osaksi oikean työn tekemistä tavallisessa työpaikassa. Vetrean työhönvalmentaja tukee kuntoutujaa kaikissa vaiheissa.
 
Kuntoutujalle laaditaan ammatillisen kuntoutuksen suunnitelma. Sen tavoitteena on johtaa kuntoutuja suoraan työelämään tai opiskelemaan uutta ammattia. Suunnitelma voi lisäksi sisältää suosituksia uudelleenkoulutuksesta, työhön liittyvistä uudelleenjärjestelyistä tai uuteen ammattiin sijoittumisesta.

Työkokeilu enintään 60 pv
- tuetaan urasuunnitelman tekemisessä (ammattialan, koulutusalan soveltuvuuden varmistaminen)
- tuetaan alavaihtoehtojen valinnassa (työ/opiskelu)
- tuetaan ammattialan työn soveltuvuuden varmistamisessa
 
Työhönvalmennus enintään 60 -180 pv
- tuetaan etsimään laaja-alaisesti palkkatyöpaikkaa kuntoutujan tavoittelemalta ammattialalta
- tuetaan siirtymään ulkopuoliseen palkkatyöhön
 
Työkokeilu ja työhönvalmennus enintään 120 -240 pv 
- tuetaan runsaasti  uratavoitteiden, työkykyä vastaavien ammattialojen, soveltuvien työnkuvien ja työpaikkojen täsmentämisessä ennen ulkopuoliseen työpaikkaan siirtymistä

>>Lataa esite

Ohjeet hakemiseen http://www.kela.fi/nain-haet-tyollistymista-edistavaa​

Voit ottaa yhteyttä myös meihin, niin autamme ja ohjaamme sinua!

 

KIILA-kuntoutus

KIILA-kuntoutus on työkykyä tukevaa kuntoutusta (KKRL 7.1 §) ja sen tavoitteena on työkyvyn parantuminen ja tukeminen sekä työelämässä pysyminen. KIILA-kuntoutus toteutetaan valmennuksena, joka liittyy kuntoutujan työhön ja hänen terveytensä ja elämänhallintansa tukemiseen. Kuntoutuksen sisällössä painotetaan kuntoutujan oppimista ja aktiivista roolia valmennuksen onnistumiseksi. Yhteistyö työnantajan ja työterveyshuollon kanssa on valmennuksen aikana hyvin tiivistä.

KIILA-kuntoutusta toteutetaan työpaikkakohtaisina kursseina, joissa hakijatahona on työnantaja ja työterveyshuolto. Kursseja järjestetään myös ammattialakohtaisina, jolloin hakijat edustavat samaa ammattia ja hakeutuvat itse kursseille työterveyshuollon kautta. Kuntoutus tulee käynnistää riittävän varhain, jotta työssä jatkaminen voidaan turvata.

Kohderyhmänä ovat työssä olevat alle 67-vuotiaat henkilöt, jotka ovat vakituisessa työsuhteessa tai jotka työskentelevät määräaikaisissa, toistuvissa työsuhteissa. Tämä käsittää myös yrittäjät.

Kuntoutusperusteen määrittää henkilön ajankohtainen kuntoutustarve.

>>Lataa esite

Ohjeet hakemiseen http://www.kela.fi/kiila-kuntoutuskurssit

Alkava KIILA -kuntotutus:
  • Sairaanhoitajille (#65290) alkaa 28.3.2017 Joensuussa
  • Toimistotyöntekijöille (#67535) alkaa 23.5.2017 Joensuussa

Ota yhteyttä myös meihin, niin autamme ja ohjaamme sinua!
 
(020) 7751 360