Testaus- ja liikuntapalvelut

Epäsuora polkupyöräergometritesti

Testissä selviää sydän- ja verenkiertoelimistösi suorituskyky eli kestävyyskunto (ns. maksimaalinen hapenottokyky).

Submaksimaalinen testi on yksi yleisimmin käytetyistä testeistä ja soveltuu hyvin liikunnan aloittamista suunnitteleville sekä aktiiviliikkujille.

Testissä ei ole tarkoitus polkea uupumukseen asti. Testi alkaa kevyellä vastuksella ja kuormaa nostetaan portaittain kahden minuutin välein. Testissä ei ole varsinaista poljenta-aikaa, vaan testi lopetetaan, kun riittävä rasitustaso on saavutettu tai testattava itse haluaa lopettaa. Varsinainen testi kestää noin 15–20 minuuttia. Kirjallinen palaute sisältää testituloksen ja sykerajat liikuntaan ja ohjeita kestävyyskunnon kohotukseen.

Testaukseen voit tulla joko lääkärin lähetteellä tai ilman. Kela korvaa osan lääkärin lähetteellä tulevan asiakkaan hoidosta.

UKK-instituutin terveyskuntotestistö

Liikunnan positiiviset terveysvaikutukset ja liikkumattomuuden terveysvaarat tunnetaan yhä paremmin. UKK-terveyskuntotestien avulla saadaan selville peruskunto. Testien perusteella saat ohjeet lihaskunnon, liikkuvuuden ja kestävyyskunnon ylläpitämiseen ja/tai kehittämiseen.
 
Keski-ikäisille ja ikääntyville tarkoitetut UKK-terveyskuntotestit mittaavat fyysiselle terveydelle ja toimintakyvylle tärkeitä suorituskyvyn osa-alueita. Testit ovat yksinkertaisia kenttätestejä, jotka eivät vaadi erityislaitteita. Testit ovat turvallisia suorittaa.
 
Keski-ikäisten terveyskuntotestit
 1. Kehon koostumus: painoindeksi ja vyötärön ympärys
 2. Tasapaino: yhdellä jalalla seisominen, takaperin kävely, Good Balance -tasapainon mittaus
 3. Tuki- ja liikuntaelimistön kunto: liikkuvuus, lihasvoima ja -kestävyys
 4. Aerobinen kunto: UKK-kävelytesti
Ikääntyvien terveyskuntotestit
Testien turvallinen toteuttaminen edellyttää terveydentilan ja liikunta-aktiivisuuden kartoitusta ennen testaamista. Tässä apuna käytetään ikääntyneille suunnattua UKK-terveysseulakyselyä, jota voidaan hyödyntää myös liikuntaneuvonnan apuvälineenä.
 1. Kehon koostumus, painoindeksi
 2. Tasapaino: tandem-seisonta, yhdellä jalalla seisominen, takaperin kävely, Good Balance -tasapainon mittaus
 3. Tuki- ja liikuntaelimistön kunto: liikkuvuus, lihasvoima ja liikkumiskyky, Toimiva-testi

Hyvinvointianalyysi Firstbeat

Henkilökohtaista tietoa kehon reaktioista työssä ja vapaa-ajalla.

Hyvinvointianalyysi on Firstbeat Technologies Oy:n kehittämä sykeanalyysiohjelmisto terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.  Hyvinvointianalyysi tunnistaa kehon fysiologisia tiloja, kuten stressiä, palautumista ja liikuntaa. Sen avulla todennetaan yksilöllisiä kuormitustekijöitä, palautumisen riittävyyttä, unen laatua sekä liikunnan terveys- ja kuntovaikutuksia. Henkilökohtaisen Hyvinvointianalyysin voi suorittaa jokaiselle omasta terveydestä ja hyvinvoinnista, työssä jaksamisesta tai kunnon kehittämisestä kiinnostuneelle.
 
Sykevälimittaus tuo esille elimistön hälytysmerkit.

Kolmen päivän syväanalyysi paljastaa hyvinvointiisi vaikuttavat tekijät. Sykevälimittausten avulla elimistön hälytysmerkkeihin voidaan päästä käsiksi jo hyvissä ajoin.
 
Sykevälimittauksen ja ohjauksen tavoitteena ovat stressinhallinnan tehostaminen, työn ja työtehtävien kuormittavuuden arvioiminen, pienten elämäntapamuutosten vaikutusten todentaminen, liikunnan terveysvaikutusten osoittaminen, hyötyliikunnan merkityksen todentaminen painonhallinnassa, palautumismenetelmien tehokkuuden arvioiminen ja toimenpiteiden vaikuttavuuden seuranta.

Kehonkoostumusmittaus (Joensuu)

Mittaus on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut omasta terveydestäsi.

Tule mittaukseen saadaksesi selville terveellinen ihannepainotavoitteesi sekä kehosi rasvojen / lihasten / luuston keskinäiset suhteet. Mittaamme kehosi koostumuksen viimeisintä teknologiaa hyödyntävällä Jawon ioi 353 -mittalaitteistolla. Saat mittauksen tulokset paperilla itsellesi ja testaaja käy kanssasi läpi tulokset.

Miten valmistaudut mittaukseen?
Mittaus ei vaadi erityistä valmistautumista, mutta tarkemman mittaustuloksen saat, jos olet syömättä 4 tuntia ennen mittausta. Mittaus tehdään kevyet vaatteet päällä paljain jaloin. Mittaus kestää muutaman minuutin + testipalautteen läpikäymisen.

Seuraavia asioita mitataan:
 • pituus
 • paino (antaa myös normaalipainosuosituksen)
  • rasvaton paino – rasvamassa
  • pehmytkudospaino – mineraalit – rasvamassa
  • nestemäärä – proteiini – mineraalit – rasvamassa
 • vertailu suositusarvoihin
  • paino
  • BMI (painoindeksi)
  • rasvaprosentti
  • pehmytkudospaino
 • keskivartaloanalyysi
  • viskeraalinen rasva (sisäelinten ympärillä oleva rasva)
  • vyötärön ympärys, vyötärön ja lantion suhde

Tasapainon testaus Good Balance -laitteella

Soveltuu henkilöille, joilla on eri sairauksista johtuvia tasapaino-ongelmia (esim. tasapainojärjestelmän toimintahäiriöt, aivohalvaus, Parkinsonin tauti). Good Balance -laitteen avulla voidaan mitata ja havainnollistaa mahdollisia tasapainohäiriöitä, toteuttaa tasapainoharjoittelua ja seurata harjoittelun edistymistä. Laitteella saadaan tarkat mittaustulokset.

TOIMIVA-testi

Testillä arvioidaan iäkkään, yli 70-vuotiaan henkilön fyysistä toimintakykyä. Testi koostuu kuudesta osiosta: yhdellä jalalla seisominen, tuolista ylösnousu, puristusvoima, 10 metrin kävelynopeus, VAS kipujana ja PEF-mittaus.

Mittausten jälkeen asiakkaalle annetaan palaute tuloksista ja kannustetaan asiakasta fyysiseen harjoitteluun itsenäisen toimintakykynsä ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. 


Liikuntapalvelut

Vetreassa liikut ohjatusti, turvallisesti ja tehokkaasti! Liikumme pienryhmissä (max. 15 henkeä), jolloin ohjaajalla jää aikaa yksilöllisempään ohjaukseen. Kuntosaliryhmissämme käytetään Technogym Selection -sarjan painopakkalaitteita. Järjestämme ohjattua liikuntaa myös erityisryhmille.

Kysy liikunta-, allas- ja kuntosaliryhmistämme!