Ikääntyessä - aktiivinen seniori

Pysy toimintakykyisenä

Iän karttuessa fysioterapialla voidaan edistää ja tukea sinun toimintakykyäsi, omatoimisuutta ja elämänlaatua. Fysioterapiassa huomioidaan kokonaisvaltaisesti terveydentila, toimintakyky, elämäntilanne ja ympäristötekijät.

Fysioterapia on tarpeen silloin

  • kun haluat pysyä toimintakykyisenä, oppia uutta tai aloittaa uuden liikuntaharrastuksen
  • kun sinulla on olemassa uhka toimintakyvyn heikkenemisestä esimerkiksi lyhyt- tai pitkäaikaisen sairauden tai muistihäiriöiden vuoksi
  • kun arjessa selviytymisesi heikkenee esimerkiksi kaatumisen ja siitä aiheutuvan luunmurtuman tai leikkauksen vuoksi

Fysioterapian tavoitteena on parantaa toimintakykyä ja omatoimisuutta niin, että se mahdollistaa itsenäisyyden ja jaksamisen arkielämässä ja luo edellytykset täysipainoiselle elämälle joko kotona tai tuetussa asumisessa esim. palvelukodissa. Fysioterapia voidaan toteuttaa myös kotikuntoutuksena.


Menetelminä:

  • testaus ja mittaaminen – yksilöllisen suunnitelman tekeminen
  • lihasvoima-, liikkuvuus ja tasapainoharjoittelu
  • kuntosaliharjoittelu
  • apuvälineiden ja kodin muutostöiden tarpeen arviointi
  • kuntosali- ja allasryhmät
  • erityisliikuntaryhmät

Fysioterapiaan voit tulla joko lääkärin lähetteellä tai ilman. Kela korvaa osan lääkärin lähetteellä tulevan asiakkaan hoidosta.

Ota yhteyttä ja varaa aika!
Myyntipalvelu klo 8 -15
Terapiat, hoidot, lääkärin vastaanotot:

Iisalmi puh. 040 136 1543
Joensuu puh. 040 136 0712
 
Voit varata ajan myös verkossa!